fbpx

Kurumlar için Mindfulness

Öz farkındalığı yüksek bireylerden oluşan uyumlu bir ekip olmak mindfulness becerileriyle mümkün. Çalışanların öz düzenleme becerilerine sahip olması sözel veya yazılı iletişim sırasında oluşabilecek tepkisel yaklaşımın azalmasına; yani tepki vermekten yanıt vermeye geçmesine katkıda bulunur.

Referanslarımız - Çalışmalarımız

sezin-okullari-mindfulness
servier-mindfulness
hilton-mindfulness
Etwinning-mindfulness
isik-okullari-mindfulness

Kurumlar için
Mindfulness Nedir?

İş yerindeki stres, performans ve zaman yönetimi hem ekibi hem de bireysel olarak çalışanı en çok zorlayan konular arasında gelir. Yoğun çalışma hayatlarının içerisinde kişisel farkındalığın az olması hem bireysel hem de takım olarak çeşitli zorluklara neden olur. Konsantrasyonun azalması, yoğun iş ajandasında kaybolmak ve iletişim problemleri hem bireyi hem de kurumları hedeflerinden uzaklaştırır. Öz farkındalığı yüksek bireylerden oluşan uyumlu bir ekip olmak mindfulness becerileriyle mümkün. Çalışanların öz düzenleme becerilerine sahip olması sözel veya yazılı iletişim sırasında oluşabilecek tepkisel yaklaşımın azalmasına; yani tepki vermekten yanıt vermeye geçmesine katkıda bulunur. Kendi bedensel ve duygusal ihtiyaçlarına cevap verebilen çalışanlar öz sınırlarını nazik bir dille oluşturabilir ve koruyabilirler. Kendi farkındalığını koruyabilen çalışanların diğerlerine karşı empati yetenekleri yükselir.

Online İletişim Formu

kurumsal-mindfulness-egitimi-online

Çalışanları mindfulness eğitimleri alan kurumlardaki değişimler

Zamanın daha verimli kullanılması

Odaklanma ve karar verme araçlarının gelişmesi

Kurum içi iletişimin iyileşmesi

Çalışan bağlılığının artması

Aynı dilin konuşulduğu bir kurum kültürünün oluşması

Liderlik becerilerinin artması

İnsan kaynaklı hataların azalması

Empati becerisinin yükselmesi

Sorunları çözerken yaratıcı düşüncenin gelişmesi

Kurumlar İçin MBSR

Kurumunuz için istediğiniz gün ve saatlerde kendi programınızı oluşturabilir veya hazır programlardan birini seçebilirsiniz. İçerikler kurum ihtiyacına göre hafta sonu, günü birlik veya saatlik olarak sunulabilmektedir. Tüm programlar sistematik, güvenli ve dünyanın önde gelen üniversitelerince akredite edilmiş Mindfulness Temelli Yaklaşımlar (MBI) baz alınarak hazırlanmaktadır. Teklif almak için lütfen iletişime geçin.

logo-son-r

Kurumlar İçin Mindfulness Ön Kayıt Formu

Merhaba. Lütfen doğru bilgileri girdiğinizden emin olun. İlgilendiğiniz programla ilgili sunum dosyası belirttiğiniz eposta adresine gönderilecektir ve istenmeyen (spam veya junk) dosyalarını da kontrol edin.

Mindfulness Eğitimlerinin Çalışanlara Sunulduğu Kurumlar

Kurumsal Mindfulness
Kurumsal Mindfulness
Kurumsal Mindfulness
Kurumsal Mindfulness

MBSR

Kurumsal Mindfulness Eğitimi Seçenekleri

Bilimsel, sistematik ve seküler Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) programı ışığında sunulan bu eğitimde katılımcılar mindfulness kavramı ile tanışır, farkındalık egzersizlerini nasıl hayatlarına kolayca entegre edebileceklerini uygulamalı olarak öğrenirler. Bu sayede stres, oturarak çalışma sonucu oluşan beden ağrıları, zorlayıcı ilişkiler, düşünce ve duygu durumlarının üstesinden gelebilecekleri yeni yolları keşfederler. Öz şefkat ve psikolojik dayanıklılık (resilience) alanlarında deneyimsel pratiklere katılırlar. Öznel ve kişiler arası iletişim becerileri gelişir. Empati ve ekip ruhuna sahip olmanın yollarını keşfederler.

kurumsal-mindfulness-egitimi-3-online

Haftada 2 veya 3 kez her biri 30 dakika süren program tercihe göre toplam 8 veya 12 buluşmadan oluşur. Online olan bu çalışma, kurum çalışanlarına yönelik olarak mindfulness temel kavramlarını ve bunları iş hayatında nasıl kullanabilecekleriyle ilgili hem teori hem de pratik imkanı sunar. Her oturumun ilk yarısı teori diğer yarısı ise pratiklerle geçer. 

→ Daha önce verilmiş eğitimlerden sağlanan geri bildirimlere göre bu kısa ve düzenli buluşmalar çalışanların günlük iş planlarına yük getirmedi.

→ Katılma zorunluluğu olmayan programda yüksek katılım oranları gözlendi ve devamlılık sağlandı.

→ Stres yönetimlerinin iyileştiğini ifade ettiler.

→ Mindfulness’ın günlük hayatta kolayca uygulanabilir bir yaklaşım olduğu ifade ettiler.

Tercihe göre 2 veya 3 saatlik sunulan bu atölyede çalışanlar sistematik, bilimsel ve seküler olan Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) programı baz alınarak oluşturulan çalışmaya katılırlar. Temel mindfulness ve stresi yönetme becerileriyle tanıştıkları ve bunları günlük hayata oturtmak için bilgilerin ve ses kayıtlarının sağlandığı interaktif bir çalışmadır. Online veya yüz yüze olarak sunulabilir.

Tercihe göre 1 veya 2 gün olarak sunulan çalışmada mindfulness becerilerini hem bireysel hem de ekip düzeyinde kazanmak, bireyin kendisiyle ve ekibiyle iletişimini geliştirmek ve öğrendiklerini iş yaşamına taşıması hedeflenir. 

Program Akışı:

→ Mindfulness’a giriş

→ Algılar ve zihinsel kalıplar

→ Beden, duygu ve düşüncelerin farkındalığı

→ Stresin biyolojisi ve baş etme yöntemleri

→ Farkındalık çemberi

→ İletişim ve ilişkilerde farkındalık   

Eğitmen (Yürütücü) Hakkında Bilgi

Duygu
Badur

Koç Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra devam ettiği kurumsal kariyerine kendi iş girişimini kurmak için ara verdi. 2011 yılında yeni anneler için inovatif ürünler sunan ve bebeklerin daha çok anne sütü almasına destek olan sosyal sorumluluk işleri yürüten markanın kurucu ortağı oldu. Bu alanda, yeni annelerin psikolojik ve fiziksel gereksinimlerine hassasiyetle yaklaşan bu girişim büyürken kendi ailesinin de genişlemesi hayatında daha iyi bir denge oluşturabilmesi için arayışa geçmesine yön verdi.

2013’te nefes egzersizlerine ve meditasyon pratiklerine başladı. 2016’da MBSR programını bitirdikten sonra, bu programın içerisindeki pratiklerin yaşam pratiği haline dönüşmesindeki kolaylığı hayatında derin bir fark yarattı. Mindfulness alanında derinleşme arzusuyla 2017’de Kaliforniya Üniversitesi San Diego (UCSD) Farkındalık Temelli Mesleki Eğitim Enstitüsü’ndeki (www.mbpti.org) Mindfulness Merkezi’nin kurucusu Steven Hickman ve baş eğitim danışmanı Susan Woods ile Yoğunlaştırılmış Eğitmenlik Eğitimini (MBSR-TTI) tamamladı. UC San Diego School of Medicine mentorluk programına bağlı olarak Yale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü mezunu ebe-hemşire, sertifikalı yoga ve MBSR eğitmeni Kate Mitcheom’dan uzun süreli süpervizyon aldı. 2021’de MBSR kalifiye eğitmenlik statüsüne hak kazandı.

Ebeveynliğin toplumu dönüştürücü rolüne yürekten inanan Duygu bu doğrultuda MBSR programının doğum ve ebeveynliğe adapte edilmiş hali olan MBCP (mindfulbirthing.org) eğitici eğitimlerinin 1. fazını tamamladı ve 2. seviye eğitimlere devam etmektedir. Türkiye’nin ilk iki MBCP eğitmeninden biri olan Duygu, Mindful Doğum Türkiye’nin kurucusudur. Bugüne kadar yetişkin, anneler, okul ve kurum eğitimlerinde yüzlerce kişiye ulaşan Duygu Badur iki çocuk annesidir.

MBSR eğitimi hakkında bilgi almak için linke tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

Süpervizyonu ile
UCSD_School_of_Medicine_logo
Shopping Basket